Aktualności

12.03.2021

DZIECI MODLĄ SIĘ NA DRODZE KRZYŻOWEJ

W piątki Wielkiego Postu dzieci uczestniczą w Drodze Krzyżowej.Rozważając poszczególne stacje,towarzyszą Panu Jezusowi  .Czasem wyrwie się pytanie:Dlaczego to Go spotkało?

Powrót