Aktualności

27.03.2021

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dzieci zebrały się przy Jezusie Eucharystycznym i Jałowieckiej Pani, której figura symbolizuje moment wypowiadanego Bogu
fijat. Grupa 6-latków zainscenizowała scenę ,jak Archanioł Gabryjel przybył do Maryi. Następnie odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański i śpiewem Radością niebo brzmi całe i prośbą do Anioła Stróża zakończyliśmy modlitewne spotkanie.

Powrót