Nasza misja

Nasza misja

Wychowanie i nauczanie

  • Wychowanie i nauczanie w naszym Przedszkolu realizowane jest w oparciu o wartości zawarte w nauce Kościoła oraz z zastosowaniem systemu pedagogicznego bł. Marceliny Darowskiej z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Środowisko wychowawcze

  • Naszą misją jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie, integralnie, harmonijnie tj. duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie

Rodzinny klimat

  • Tworzymy rodzinny klimat, w którym dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Budujemy atmosferę zaufania
    w środowisku rodzinnym i przedszkolnym