• Zasady wychowawcze .

    Tworzymy rodzinny klimat, w którym dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Budujemy atmosferę zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

Zasada 1

Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej.

W stosunku do Pana Boga:

W stosunku do siebie i drugiego człowieka:

Zasada 2

Bóg nas stworzył Polakami

Celem jest kształtowanie postawy patriotycznej

Zasada realizowana jest poprzez:

Zasada 3

Wierność swoim obowiązkom

Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

Zasada realizowana jest poprzez:

Zasada 4

Nauczyć dzieci myśleć

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka

Zasada realizowana jest poprzez:

Chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń